Преговорите между САЩ и ЕС за Трансатлантическото търговско и инвес-тиционно партньорство (TTIP) се водят при повишена секретност и абсурдна тайнственост. Когато обаче става дума за липсата на всякаква прозрачност, със сигурност детайлите опират до огромен скандал.

В стаята за „запознаване с документа”, изпълнена с кутии, съдържащи самия документ, евродепутатите влизат само за определени минути, като са проверявани за записващи устройства, а чиновник цербер непрекъснато наблюдава четенето.

Тоест натискът от страна на САЩ върху Европа относно приемането на Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство се превръща в някаква психоантиутопия. Защо е толкова скришно всичко? Защото TTIP има за цел да премахне бариерите пред големия корпоративен капитал, като разни закончета за безопасност на храните, за защита на околната среда, банковите регулации, както и суверенитетът на отделните държави.

И понеже някои от старите демокрации в Европа се шокират от абсолютната инвазия, която им предлагат САЩ, прикрита зад фразите за улесняване на търговията, то американските стратези се ориентират много правилно към лабилните и комплексирани посткомунистически държави, в които инфилтрацията на проамериканската върхушка е изключително устойчива, прясно встрастена и провинциално шумна.

През март силно впечатление направи полският президент Бронислав Коморовски, който на празника на „Джърман Маршал фонд” в Брюксел с истерична риторика обяви, че „трябва да слеем САЩ с Европа”. Последваха бурни аплодисменти, които приветстваха директния път към рая. Коморовски е образец за екстремалния маниакален дрейф на посткомунистическото съзнание, което има нужда от нов господар (истински враг на стария). Ето част от думите му:

„Дами и господа, геолозите твърдят, че след около 200 милиона години европейският и американският континент ще се слеят. Но ние трябва да си зададем следния въпрос: „Защо да чакаме толкова дълго?”. Още днес ние можем да обединим европейците и американците. В Полша ние разбираме, че реализацията на общото икономическо споразумение TTIP е трудна за всички. Но от полска гледна точка този проект е много съществен за сигурността на западния свят. Това не е просто търговско споразумение. Това е липсващото звено, продукт с цивилизационни измерения”.

Всъщност Коморовски изказва на глас базисната стратегия на Америка относно Европа. Да бъде погълната. Усвоена необратимо. В момента Европа е обект на разпра между САЩ и Русия. И ако енергийната търговска хватка на Русия е 30%, то примката на TTIP ще доведе Европа до пълна катастрофа. Подписването на TTIP ще бъде грандиозна плячка за САЩ. Но преяждането със свят и власт провокира у останалите ненавист. Най-малкото, защото те са в ролята на храната, от бодливата страна на вилицата са. И след като Агрипина подучила сина си, че той е император и може безнаказано да прави всичко, което поиска, Нерон поръчал нейното убийство. Поучителна история. Но историите на човечеството непрекъснато се повтарят. Държавите са живи организми, те боледуват от ясни прояви на цезарска лудост, на грандомании, на имперски маньоври и др. Всесилната власт обикновено изобретява чудовища, които поглъщат своя създател.

В Америка все по-настоятелно започват да се изказват мнения, че нивото на неприязън към САЩ расте необратимо. Една от причините за това е намесата на Вашингтон във вътрешните работи на държавите. Глобалното властолюбие. Някой днес би ли могъл да опише САЩ като една интелигентна, дружелюбна страна, балансирана и мъдра, справедлива и богата, създаваща огромно доверие, която провежда премерена политика на разбирателство на международната сцена и се държи достойно и равнопоставено?!

Не. Много пъти НЕ! Свидетели сме на дълбока политическа невроза. Европа е просто една от жертвите. Тя започва да бъде влачена от Америка в посока на война с Русия. И това влачене за косите няма да престане. TTIP е елемент от войната.