Парламентите на европейските страни да отлагат ратифицирането на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада (СЕТА). Такъв призив отправиха водещите специалисти по международно инвестиционно и европейско право проф. Гюс Ван Хартен от Канада и проф. Лорънс Анкерсмит от Великобритания, които са в София за участие в конференцията „СЕТА: Сделка за гражданите или за едрия бизнес“.

Съгласно договореностите между Европейската комисия и правителството на Канада, споразумението влиза предварително в сила от четвъртък, 21 септември. „Това обаче съвсем не е краят“, смята проф. Ван Хартен, който е преподавател по административно и международно инвестиционно право в York University и бивш лектор в London School of Economics. За да влезе окончателно в сила, СЕТА трябва да бъде ратифицирана от националните парламенти. А предварителното изпълнение на спогодбата засега изключва най-опасният механизъм в нея – този за уреждане на инвестиционни спорове между държави и корпорации (ISS). Механизмът дава възможност на компаниите да претендират за пропуснати ползи в резултат от провеждана политика и да завеждат искове срещу държавите извън публичните системи за правораздаване.

Според канадския юрист парламентите спокойно могат да изчакат решението на Европейския съд, който е сезиран от Белгия по въпроса доколко СЕТА не нарушава основополагащите договори на съюза. За ратификациите няма установен краен срок, което е и възможност процесът да се отлага до безкрайност. Съдейки по затишието по темата, повечето европейски страни изглежда не преливат от ентусиазъм и продължават да се ослушват. До момента Латвия и Дания единствени са ратифицирали СЕТА, като в престараването си латвийците бяха готови дори да изпреварят гласуването в Европейския парламент. В напреднал етап са само още Литва и Финландия. Достатъчно е един национален парламент да отхвърли споразумението, за да отиде то в кошчето. 

Ако становището на Европейския съд е отрицателно, това ще доведе до отпадане на СЕТА в сегашната му форма и евентуално започване на преговорите отначало, прогнозира преподавателят по европейско право проф. Анкерсмит. Той не изключи вероятността в крайна сметка Еврокомисията да подготви ново, много по-ограничено споразумение без инвестиционни трибунали.

„Тези трибунали представляват система, едностранно фаворизираща големите чуждестранни компании. Тук са скрити новите правила на глобализацията, които се пишат от най-силните в света, а по-малките нямат никакъв достъп до процеса. В съвременния свят дори жертвите на изтезания не разполагат с такива права и закрила, каквито се дават на корпорациите, освен ако не са били подложени на мъчения заради инвестициите си в друга държава“, заяви Ван Хартен. Канадският професор е автор на множество изследвания в областта на инвестиционните арбитражи, които показват, че в 90-95% от случаите най-заинтересовани от въвеждане на механизми като ISDS са компании с над 10 милиарда долара оборот и лица, притежаващи активи за над 100 милиона.

Ефектът от подобни клаузи беше илюстриран от Ван Хартен с пример от 90-те години в родната му страна, където властите първоначално са забранили добавка ММТ в горивата заради риск за здравето на хората. Американският производител обаче е заплашил Канада с инвестиционен арбитраж по силата на Североамериканското споразумение за свободна търговия (НАФТА). В резултат правителството е било принудено да обяви добавката за безвредна, без да се позовава на изследвания, както и официално да се извини на компанията и да ѝ изплати огромни обезщетения за нанесени имиджови щети.

Другият голям риск от СЕТА юристите виждат в механизма за регулаторно сътрудничество (предварително съгласуване на законопроектите между европейските страни и Канада), който дава достъп на заинтересовани частни лица до законодателния процес. Това може да се окаже силен лобистки инструмент в ръцете на корпорациите да се намесват пряко в изработването на законите и правилата на много по-ранен етап и още преди да се стигне до общественото им обсъждане.

Конференция „СЕТА: Сделка за гражданите или за едрия бизнес“, организирана от Сдружение „За Земята“, ще започне от 18 ч. днес в столичния хотел „Хемус“. В следобедните часове проф. Ван Хартен и проф. Анкерсмит се срещнаха с членове на юридическия екип на президента на Република България Румен Радев, който през юли сезира Конституционния съд за начина на ратификацията на СЕТА от българския парламент. Според мотивите на държавния глава, това трябва да стане не с обикновено, а с квалифицирано мнозинство от две трети от народните представители.