Всяка година Стокхолмският институт за изследване на проблемите на мира, въоръжаването, разоръжаването и световните конфликти (SIPRI) публикува няколко отчета за състоянието на международния оръжеен пазар и военната техника, а също и за разходите на държавите за отбрана. На 13 април 2015 г. излезе новият отчет, посветен на общите тенденции за 2014 г. в областта на разходите за отбрана. В него подробно се разглеждат както общите световни тенденции, така и особеностите на военните бюджети в разни региони и страни. По изчисления на шведските специалисти военните разходи на всички страни по света през миналата година са достигнали 1 трилион и 776 милиарда долара. Това е с 0,4% по-малко, отколкото през 2013 г. Целият свят е изразходвал за отбрана 2,3% от световния Брутен вътрешен продукт. През 2014 г. продължава намаляването на общите разходи за отбрана, наблюдавано още от 2011 г. Но вече трета година подред намаляването на разходите остава относително малко: сумарните разходи през 2014 г. са само с 1,7% по-малко от аналогичните показатели за 2011 г. (при сравненията се използват разчетите на курса на валутите за 2011 г.). В този смисъл стабилното намаление на разходите за отбрана засега изобщо не може дори да се приближи към онзи спад в края на 80-те. През 2014 г. отново се наблюдава една тенденция, която за първи път беше забелязана преди няколко години. Военните разходи на САЩ и Западна Европа продължават да се съкращават, а в същото време страни от другите региони или не променят своите бюджети, или ги увеличават. Централна Европа започва да преодолява последствията от финансовата криза през 2008 г. и постепенно започва по малко да увеличава военните разходи. Африка, Азия, Източна Европа и Близкият изток отново регистрират ръст на разходите. Ако не се отчитат разходите на САЩ, които имат най-големия военен бюджет в света, то световните разходи за отбрана за периода 1998-2014 г. са нараснали с 3,1%. Специалистите от SIPRI отново съставиха рейтинг на държавите по размера на военния бюджет. През 2014 г. този списък не претърпя съществени изменения. Първите 15 места заеха същите страни, които бяха начело и през 2013 г. Някои държави си размениха местата, но първите шест позиции останаха без промени. Страните от топ 15 през миналата година отделиха за отбрана 1 трилион и 427 милиарда долара, около 80% от всички разходи в света. Първо място в рейтинга на страните с най-големи военни разходи за пореден път заемат САЩ. През 2014 г. Пентагонът е получил 610 милиарда долара. За една година американските военни разходи са се съкратили с 6,5%. През последните години Вашингтон провежда планомерно съкращаване на военния бюджет с цел търсене на средства за други важни проекти. Въпреки това на САЩ, както и преди, се пада около една трета от световните военни разходи. Второ място отново заема Китай, чиито разходи се оценяват в размер на 216 милиарда долара. Китай продължава да увеличава военния си бюджет. За една година той е нараснал с 9,7%. Освен това от 2005 г. разходите на Китай са нараснали със 167%, което е свързано с реализирането на голям брой важни проекти. На трета позиция в рейтинга, както и през 2013 г., се намира Русия. Руският военен бюджет през 2014 г. се оценява на 84,5 милиарда долара. Което е с 8,1% повече от показателите за 2013 г. За последните десет години руските военни разходи са се увеличили с 97%. Четвърто място в рейтинга остава за Саудитска Арабия, изразходвала за военни нужди 80,8 милиарда долара. Саудитският военен бюджет за една година се е увеличили със 17%, а за десет години със 112%. В първата петица влиза и Франция с разход за годината 62,3 милиарда долара. Може да се каже, че френският бюджет остава на едно ниво, но за десет години се е съкратил с 3,2%.

На шеста позиция в рейтинга е разположена Великобритания с 60,5 милиарда долара. За една година Индия се е изкачила от девето място на седмо място с военен бюджет от 50 милиарда долара. На осмо място е Германия, изразходвала около 46,5 милиарда долара. От седмо на девето място се е преместила Япония с бюджет от 45,8 милиарда. В първата десетка от лидери, както и през 2013 г., влиза и Южна Корея с разходи на ниво 39,7 милиарда долара. От 11-о до 15-о място са разположени Бразилия, Италия, Австралия, ОАЕ и Турция. Държави, които анализаторите причисляват към Азия и Океания, демонстрират ръст на военните бюджети. През 2014 г. те са изразходвали за отбрана 439 милиарда долара. Локомотиви на този ръст се явяват Китай и Виетнам. Виетнамският военен бюджет достига 4,3 милиарда долара, увеличен е с 9,6%. За отбелязване е, че поради напрежението в региона виетнамските разходи от 2005 г. са се увеличили със 128%. Едновременно с това Индонезия е съкратила своя бюджет почти с 10%. А индийските разходи остават на едно и също ниво. Въпреки това общата за региона тенденция е постепенно увеличаване на военните разходи. Европа демонстрира стабилност. През 2014 г. европейските държави са отделили за отбрана 386 милиарда долара, което е с 0,6% повече от аналогичните показатели за 2013 г. От 2005 г. разходите са нараснали едва с 6,6%. Въпреки това тези цифри се отнасят само за Европа като цяло. При разделянето на континента на немного големи региони могат да се видят по-интересни тенденции. Западна Европа, съкращавайки бюджетите  с 1,9%, е изразходвала за отбрана  292 милиарда. На фона на украинската криза страните от Източна Европа са увеличили разходите с  8,4% до 93,9 милиарда долара. От  2005 г. сумарният западноевропейски бюджет е паднал с 8,3%,  докато източноевропейският се е  увеличил с 98%. Страните от  Близкия изток, свързани с ръста на  цените на нефта, активно се занимаваха с превъоръжаване и нарастване  на своите бюджети. През 2014 г.  сумарният военен бюджет на  региона се е увеличил с 5,2% и е  стигнал 196 милиарда долара. При  това едни страни увеличават  разходите, а други ги съкращават.  Саудитска Арабия увеличи бюджета  със 17%, а Ливан и Ирак с 15%.  Едновременно с това Оман съкрати  разходите с 20%. За ОАЕ и Йемен  намалението на бюджета е съответно 5,5% и 4,4%. Любопитна е  динамиката на изменение на разходите за последните десет години.  Общите показатели на региона през  това време са се увеличили с 57%.  Рекордьор в това отношение е  Ирак с 286% ръст. От него  значително изостават ОАЕ (135%)  и Бахрейн (126%). Далеч по-малки  темпове на ръст демонстрира  Турция с 15% ръст за периода  2005-2014 г. Има неясноти около  бюджета на Катар за военни  разходи. Тази страна от 2010 г. не  дава подобна информация. При това  през 2010 г. за отбрана са изразходвани 1,9 милиарда, а към настоящия  момент Катар е поръчал различна  военна продукция на стойност 23,9  милиарда долара. Страните от  Латинска Америка и Карибския  басейн почти не са изменили своите  разходи. Сумарният бюджет на  този регион за година е съкратен с  1,3%, въпреки че за десет години е  бил отбелязан ръст от 48%. Една  от основните причини за това  явление могат да бъдат определени  проблеми на Бразилия. Поради някои  явления от икономически характер  бразилският военен бюджет е  съкратен с 1,7%. Бразилските  съкращения се компенсират с  мексиканския ръст от 11%. При  това Бразилия планира да закупи  голямо количество изтребители, а  Мексико води активна война  против наркотърговците. Африка  отново не може да се похвали с  големи размери на военните бюджети, обаче демонстрира високи  темпове на ръст. През 2014 г.  африканските държави са изразходвали за отбрана 50,2 милиарда долара,  което е с 5,9% повече от показателите за 2013 г. От 2005 г. общите  показатели на Африка са се  увеличили с 90%. Локомотиви на  ръста се явяват Алжир и Ангола.  Ползвайки наличните възможности,  тези страни провеждат превъоръжаване на своите армии. Миналата  година Алжир е изразходвал за  отбрана 11,9 милиарда (ръст 12%),  Ангола – 6,8 милиарда долара (ръст  6,7%). Има и съкращения. Нигерия  трета година подред намалява  военния бюджет. През 2014 г. той е  бил 2,3 милиарда долара, което е с  9,3% по-малко от бюджета за 2013 г.  В прессъобщението към новия  доклад специалистите на SIPRI  отбелязват няколко общи тенденции за миналата година. Световните разходи остават на едно и също  ниво и много не се променят, за  това способстват съкращенията в  бюджетите в едни страни и  увеличаването в други. Освен това  анализаторите отбелязват бърз  ръст на разходите в някои страни  от Близкия изток и Африка. Прекалено бързото увеличаване на военните бюджети дава повишено натоварване на икономиката на  страните. Освен това тази  тенденция може да показва както  нови предизвикателства пред  сигурността, така и развитие на  корупционни схеми. Украинската  криза стана причина за преразглеждане на бюджетите в страните на  Европа. Например ръководството на НАТО изисква от страните членки да повишат  своите военни бюджети до  ниво 2% от БВП на страната.  Такива размери на разходите се  считат за оптимални за осигуряване на необходимото ниво на отбранителна способност, обаче далеч не  всички страни могат да си позволят подобни разходи. Въпреки  призивите на ръководителите на  НАТО някои страни не само че не  се готвят да увеличат своите  военни бюджети, но имат намерение да ги съкратят. Изключение  засега се явява само Германия,  която обяви планове за постепенно увеличаване на бюджетите в средносрочна перспектива. Украйна през 2014 г. рязко  повиши своите разходи за отбрана  с около 20%. В близко бъдеще  новите власти на страната  планират последващо увеличаване  на военния бюджет. Специалистите на SIPRI отбелязват, че Русия  също се отнася към числото на  държавите, които увеличават  разходите за отбрана. Въпреки  това текущото увеличаване на  бюджета е било планирано много  преди събитията в Украйна. Както  виждаме, ситуацията с разходите  за отбрана в света изглежда  напълно стабилна. Световните  цифри почти не се променят.  Наблюдават се определени колебания в една или друга посока, но  сериозни изменения от глобален  мащаб засега отсъстват.