Организациите постепенно заменят държавите

Организациите в нашия регион са като троянски коне. Това винаги е било така. Но през последните години се случиха големи метаморфози. Организациите излязоха далеч извън границите на своите предишни мащаби. Те получиха невероятна сила. Техните действия водят към зашеметяващи разрушения и последствия. Такива последствия, които се простират далеч зад пределите на нашия регион. Зад всички тези организации стоят определени разузнавателни структури. Нито една организация, каквато и да е нейната идеологическа идентичност, сама по себе си не притежава такава голяма сила, която да й позволява да воюва и да оцелява самостоятелно. Така е било винаги. По време на Студената война свръхдържавите си разчистваха сметките една с друга посредством различни организации и леви освободителни движения. Но през последните няколко години организациите престанаха да бъдат просто едни посредници в борбата на свръхдържавите. Организациите вече се превърнаха в инструмент за дестабилизиране на страни и региони. Организациите започнаха да водят държавите към разпад. Бяха разработени такива организационни идентичности, които излязоха далеч извън рамките на обикновени познати обединения, водещи войни на обичайното поле. Организациите престанаха да признават границите на суверенните държави. Техните действия започнаха да водят към глобални последствия.

КОЙ ДОВЕДЕ „ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА” В АФГАНИСТАН?

Така именно се случи глобализацията на организациите. Първият пример за това е Ал Кайда. След Бин Ладен нейното влияние намаля, но Ал Кайда успя да стане първата глобална организация, която има структура и форма от ново поколение, разработило свой собствен политически език. Сега на нейномясто се появи „Ислямска държава”. Тя придоби колосална власт в Ирак и Сирия. Но изглежда, че скоро тя ще укрепи своето влияние по линията Йордания и Ливан. Терористите на „Ислямска държава” бързо укрепват своите позиции в Северна Африка. Неотдавнашната атака в Тунис е ясен сигнал. „Ислямска държава” се разпространява в Централна Африка и формира съюзи с други организации. Но най-учудващо е това, че „Ислямска държава” воюва с „Талибан” в Афганистан. Оказва се, че тази организация, „Ислямска държава”, може да се укрепи даже в страна, където десетки години са господствали други всевъзможни групировки, и може дори да хвърли предизвикателство към най-силната структура в региона. През 2001 г. Ал Кайда и „Талибан” станаха оправдание за окупирането на Афганистан. Нека припомним, че до тази окупация САЩ, използвайки пакистанските и саудитските специални служби, поддържаха „Талибан”. След това изведнъж талибаните се превърнаха в нетърпим повод за нахлуване в Афганистан. Но да се върнем към „Ислямска държава”.

ЧЕРТАЯТ ЛИ СЕ НОВИ ГРАНИЦИ НА „СРЕДНИЯ ПОЯС”?

Всичко, което се случва, ме навежда на мисълта, че в региона, който аз наричам „Среден пояс” (териториите, които се простират от Атлантика до бреговете на Тихия океан, включват най-важните сухопътни и морски коридори, притежават най-богатите енергийни ресурси и транспортни пътища, а също така се явяват дом за най-големите въстания против глобалния монопол на властта с център Атлантика), се прави опит о рганизациите да подменят държавите. Това е доста тревожна мисъл. В този регион организациите наистина станаха по-силни от някои държави. Преди бизнесът се водеше посредством държавите и режимите, но сега организациите започват да стават все по-силни и да заемат техните места. Например по-рано САЩ и Европа контролираха Близкия изток чрез режими, които те доведоха на власт през XX век. Сега ние виждаме, че търговете, които по-рано се даваха на режимите, сега се разпределят между организациите.

Да вземем за пример Турция. „Паралелна структура” (термин, въведен от Ердоган за обозначаване на нелегалната организация, създадена от Фейтула Гюлен за сваляне на турското правителство) се използва тук, в Турция, за систематично кадрово отсяване. Тази „паралелна структура” на Гюлен от начало до край е операция на специалните служби. Така също и „Ислямска държава”, както и други организации, са проекти на разузнаването. Целта е провеждане на операции за създаване на нова карта на региона. От гледна точка на ролята, която се възлага на „паралелната структура” на Гюлен (да се свали правителството), между нея и „Ислямска държава” няма никаква разлика.

ЗАПОЧВА ЕПОХА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ДЪРЖАВИ

Ето, че дойде времето на организациите държави. Никоя страна не може да се съпротивлява на тази вълна. Действията по създаването на нова карта, започнати в Ирак и Сирия с ръцете на „Ислямска държава”, се дотъркаляха и до турските граници. Партията „Демократичен съюз”, използваща заплахата „Ислямска държава”, обкръжава юга на Турция. Но това обкръжаване може да помогне на нейните „стопани” да обсадят цяла Турция. Обърнете внимание на това, че движещата сила на „Ислямска държава” и центровете, които започнаха с помощта на „Демократичен съюз” да формират нова карта на региона, са едни и същи лица. Освен това погледнете по-внимателно на отношенията между тези две организации (ту конфликт, ту стратегическа поддръжка). Също така обърнете внимание на силите, определящи качеството на тези отношения и идентичността на техните партньори в Турция. Вече в нашия регион не може да се очаква конфликт на държави. Една с друга ще се борят именно организации и коалиции на организации. Защото организациите са просто удобни оръжия в ръцете на страните, които си разчистват сметките една с друга. Но един ден организациите ще се окажат в състояние да нанасят удари и по самите държави отвътре. В крайна сметка вървят действия по създаването на нова голяма карта на региона. Не мога уверено да кажа, че ние действително осъзнаваме този процес. Но в близките години ние ще затънем във война на организации. Война, чиято основна цел е прекрояването на границите. Обаче ние за съжаление не отделяме нужното внимание на тази опасност.

НЯКОЙ ВОДИ „ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА” В ИЗТОЧЕН ТУРКЕСТАН

Посочвам последния пример. Китай в течение на много години осъществява масови убийства и потиска уйгурите в Източен Туркестан (Синдзян – Уйгурски автономен район). Там действа проект за чистка и натиск върху мюсюлманите. Турция е дълбоко обезпокоена по този въпрос. Всеки Рамадан тази тема се появява на дневен ред в нашата страна и обществото се отнася към нея с необходимото съчувствие. Въпреки това на мен ми се струва много подозрителен фактът, че събитията в Източен Туркестан така настойчиво и организирано се изнасят за обсъждане у нас именно в този период, когато по южните граници на Турция в пълен ход се действа по създаване на нова карта на региона. Не ме разбирайте неправилно. Ние винаги ще наблюдаваме бдително съдбата на нашите братя и сестри в Източен Туркестан. Но погледнете: в тази кампания са включени кръгове, които никога не са били заинтересовани по този въпрос. Кампанията се води от някаква международна организация. Съществува неяснота на източниците на информация, а и самата кампания изглежда така, като че ли се управлява от едно-единствено място. В основата на повечето пропагандистки аргументи стои някаква фикция, а не реални събития... Всичко това извънредно много ме безпокои. Моите тревоги са за нашите братя и сестри в Източен Туркестан. Ще се надяваме, че всичко това се прави не за да се отвори вратата на „Ислямска държава” за този регион! Но е възможно в скоро време да видим как ще започне да действа източнотуркестанското разклонение на „Ислямска държава”?! Сценарият работи. Детайлите на проекта са очевидни. Там също ще има фронт. Както и във всички наши държави, региони, градове. Създаването на нова карта е мащабна работа. Ние дълбоко ще подчертаваме това по една проста причина: войната за независимост, която веднъж вече сме преживели. Погледнете към Ирак, Сирия, страните от Северна Африка, Централна Африка, Азия. Без всякакво съмнение ще установите, че всичко се прави с ръцете на организациите. Именно те носят отговорност за нестабилността, гражданските войни и неприятните манипулации с имиджа на исляма. Структурата „Ислямска държава”, която се намира някъде между Ал Кайда и „Талибан”, се разпространява по целия регион. Още от самото начало аз я оприличавах на „Талибан” на Близкия изток”. А преди нея беше Ал Кайда.