Когато мнението става „престъпление“

От: Борислав Цеков

| Анализ

 

Има една ясна закономерност. Колкото по-безидейна и изпразнена от политическо съдържание е дадена полемика, отделна партия, организация или дори цяла държава, толкова по-голяма е нетърпимостта към личното мнение, към самостойната ...