Всички говорят за изкуствен интелект (ИИ). Той се представя като магическа пръчица, която може да реши всички проблеми стоящи пред човечеството. Изкуственият интелект предлага убедително победа над неизлечими болести и обещава вечен живот.  Но всяка една монета си има две страни. Изкуственият интелект е като бог Янус, който е символ на двузначност и двуличие. Смятало се е, че отваря и затваря всички врати, предимно символично.

С излизането на книгата „COVID-19. Великото зануляване“ на Клаус Шваб, президент на Световния икономически форум в Давос, темата „изкуствен интелект“ се оказа във фокуса на световното обществено мнение. Разказват се всякакви легенди. Цитира се антиутопията „1984“ на Джордж Оруел, която е издадена преди около 70 години. В страната Океания камери следят всеки жител навсякъде през цялото денонощие. Днес наблюдаваме съчетание на изкуствен интелект, биотехнологии, биометрични датчици, системи за разпознаване на лица и гласове. Новите технологични постижения позволяват негласен контрол на населението на планетата. Електронното наблюдение навлиза в интимния живот на homo sapiens. Човекът все пак има едно неоспоримо превъзходство над изкуствения интелект. Homo sapiens може да мисли и говори метафорично. Изкуственият интелект никога няма да може да постигне това!

В глобалната битка между либерализма и консерватизма Китай се обгради с непробиваема защита. Всички западни върхови мрежови технологични изобретения, които преминават свободно държавните граници по света, се сблъскаха с преграда при опит да влязат на територията на Поднебесната. Китайците си направиха собствени социални мрежи, собствена търсачка в интернет, имат си Tik Tok, вместо YouTube... Тихо и без шум Поднебесната постигна абсолютна електронна автаркия. Нещо, което руснаците отчаяно днес се опитват да постигнат.

Според Ерик Шмид, бивш изпълнителен директор на Google, в света има китайски интернет управляван от Пекин и планетарен интернет управляван от САЩ. Всички цитират Джордж Оруел и неговата антиутопия „1984“ с „Големия брат“, като поставяне на начало на наблюдение на населението. Но това не е така! Това е повърхностен поглед. Началото е поставено от Шан Ян, управител на областта Шан, чието собствено име е Гунсун Ян. Той е роден през 390 г. преди Христа. Шан Ян е известен като велик реформатор. Наложените от него реформи са имали за цел абсолютизиране на царската власт. Изготвеният от него „единен“ целеви план е централизирал управлението на страната, увеличил е производството на зърно и е увеличил военна мощ. Всички останали занаяти, отвличащи народа от генералната цел като развлечения, търговия, изучаване на науките, музиката и други са били обявени за „паразитни“, способстващи отслабване или гибел на държавата и за това подлежат на преследване.     

Шан Ян е заповядал на народа да се раздели на групи от 5-10 семейства. Да се наблюдават взаимно и да носят колективна отговорност за извършените престъпления. Назначаван е старшина, който е докладвал редовно на началството за заминаването или пристигането на всеки отделен човек. Тази система е наречена „баоцзя“. Организацията е съществувала в Китай до 1949 г. През вековете идеята „баоцзя“ е станала съставна част от китайския цивилизационен код. Тя е плът и кръв от него.

Днес в Китай функционира CSC (Systeme de credit social) - Система за социален кредит (доверие). Съгласно заявления на ръководството на Китай „Системата за социално доверие“ е инструмент за осъществяване на „китайската мечта“, която описа в своята книга пред няколко години Си Дзинпин. Тя е основана върху китайските традиции, голяма база данни и изкуствения интелект.

Изплувалата от хилядолетната история на Поднебесната древна система „баоцзя“ в наши дни се превърна в ментална основа на Системата за социален кредит. На Запад аналогичния подход разработен на базата на либералната идеология и с либерални мерки често се нарича „електронен концлагер“. Западната версия на модернизираната китайска система „баоцзя“ бе изложена от Клаус Шваб в неговия Манифест на обновения капитализъм описан в неговите книги „Четвъртата индустриална революция“, „COVID-19. Великото зануляване“ и „Стейкхолдър капитализъм“. 

Възкресяването в Китай на системата „баодзя“ не е случайно. През 2013 г. новият председател на КНР Си Дзинпин издигна концепцията за „Китайската мечта“. Става въпрос за национално възраждане, създаване на могъща и просперираща държава, народно благоденствие. Според Си Дзинпин за реализирането на „Китайската мечта“ са необходими три условия. Първо, задължително да се върви по китайски път, по пътя на социализъм с китайска специфика. Второ, необходимо е възвишаване на единството на китайския народ, основано на доверие, китайски дух, чиято сърцевина е патриотизма, а също така духът на епохата, чието ядро са реформите и новаторството. Трето, необходимо е да се обединят силите на нацията, които се раждат от великото сплотяване на 56 националности сред милиардното население. Китайската мечта е мечта на цялата нация и мечта на всеки един китаец по отделно.

В Поднебесната доверието е синоним на хармония между човека, общността и държавата. Хармонията е висш дълг, цел и потребност на китаеца. По тези основни постановки Си Дзинпин е недвусмислен: „За борба с острия проблем на недостатък на доверие е необходимо здраво да се заемем със създаването на оценка за надежност, покриваща цялото общество“. Но това не е всичко! „Необходимо е усъвършенстване както на механизмите за поощряване на законопослушните и добросъвестни граждани, така и на механизмите за наказание на тези, които нарушават закона и са загубили доверие, така че човек да не се осмелява да загуби доверие“, добавя Си Дзинпин.

По указание на Си Дзинпин, Държавният съвет на Китай прие „Програма за създаване на Система за Социален Кредит (доверие) за 2014-2020 година“. С цел всички китайски граждани да се стремят към пълноценен открит живот и да нямат тъмни тайни от околните.

Важно е да се подчертае една много съществена разлика между системата „баодзя“ и „Системата за социален кредит“, която се превръща във важен контур на партийно-държавното управление на Поднебесната. За разлика от древната „баодзя“, в 90-95% от случаите оценката на постъпките и нарушенията на homo sapiens няма да се дава от държавния чиновник, а от изкуствения интелект, които е лишен от субективизъм и хуманизъм. Новата „Система за социален кредит“ обръща особено внимание на партийния апарат, което не е изобретение на Си Дзинпин, а наследство от хилядолетната китайска традиция.

В Древен Китай около 240 г. се появява методика за „подреждане“ на чиновниците и военните на различни нива в зависимост от тяхните способности да служат на държавата. Големият държавник Лю Шао пише трактат „Учение за човешките способности“. С него авторът се надява да подмени некадърните чиновници и бездарните военноначалници с талантливи и добросъвестни хора. По-късно се разработват таблици наречени „небесен мандат“, които се попълват от кандидатите за ръководни длъжности. След вземане на изпита се провежда събеседване с опитни администратори, които поставят окончателната оценка за пригодност на кандидата.

Да се върнем в съвременен Китай, който продължава да бъде загадка и непознат за европейците. Ядрото на „Системата за социален кредит/рейтинг“ е интегралната оценка за поведението на човека по критерии на доброжелателност и откритост към обществото, следване на националната традиция и привързаност към „китайската мечта“, построяване на социализъм с китайска специфика. Всеки китаец в зависимост от своето поведение може да спечели или да загуби точки от неговия личен социален рейтинг. Поднебесната първа в света обедини в едно цяло сведенията за своите граждани на федерално ниво, от банки, месторабота, обучение, местожителство и други. За тази цел всеки китаец получава вместо лична карта пожизнен електронен идентификатор. В него данни могат да се добавят само от властите. Не е далеч денят, в който достъп до интернет, придобиване на собственост, автомобил, получаване и вземане под наем на жилище, постъпване на работа и всякакви други икономически, социални и даже битови действия в Китай ще бъдат осъществими само с помощта на личния идентификатор, който е с 18-разряден код. В Шанхай се тестват различни опции на системата. Една от тях е личният идентификатор да има вид на SIM-карта. Друг вариант е пластмасова карта.

Освен официалните стандартни лични данни, които са приети в целия свят като име, фамилия, дата и място на раждане, местожителство и семейно положение... в личния идентификатор се нанасят сведения за имотното състояние, аренда на недвижимо имущество, кредитно досие, съблюдаване на трудовата дисциплина на работното място, участие в благоустройство на обкръжаващата среда, събиране на боклука, поведение към съседите, включва ли през нощта силно музика в квартирата и много други информации от различни източници. Добавят се данни от съдебните органи, сведения от полицейски и други правоохранителни информационни бази, системи за видеонаблюдение. В съвсем близко бъдеще и информация от интернет. Ако видеокамерата, интернетът покажат, че гражданинът нарушава нормите на реда, морала и нравственноста, неговият социален рейтинг се намалява. Ако електронният контрол фиксира благородна постъпка, спасил кученце, помогнал на възрастен да премине улицата, то тогава социалният рейтинг се увеличава.

На втория етап в периода 2023-2027 г. от разгръщането на Системата се планира събиране на информация за отношението на китайците към своето здраве, деца, родители, други роднини, съпруги... Китайските държавни ръководители ще могат в обозримо бъдеще да получават в режим online пълна картина на живота в Поднебесната, чак до отделната личност в нейното легло.

В западната антикитайска пропаганда всичко по отношение на „Системата за социален кредит“ се свежда до поведението на обикновените китайци. Но това определено не е така! Системата е предназначена да налага далеч по-строги наказания на партийните и държавни ръководители както и на висшия мениджмънт в бизнеса. Това е инициатива на Си Дзинпин, който подхвана безпрецедентна кампания за борба с корупцията. Системата контролира юридически лица, всевъзможни бизнескомпании, нетърговски управленски структури и организации, техните ръководства.

Чиновници от партийно-държавните органи при намален социален рейтинг няма да могат да купуват недвижимост и земя. Членове на техните семейства, включително големите деца и разведените съпрузи, попадат в „черни списъци“, които ограничават придобиването и легалното изнасяне на валута зад граница, да участват в компании, които експлоатират природни ресурси, а също така в борсови и експортно-импортни операции.

Списъкът на провинилите се ръководни кадри е много дълъг. Тези ръководители и членовете на техните семейства се лишават от правото да пътешестват в първа и бизнес-класа във високоскоростните влакове и самолети, да се настаняват в хотели над четири звезди, да почиват в престижни курорти. Забранено им е да посещават всякакви ресторанти, нощни клубове, голф клубове, да почиват зад граница по време на отпуска. За техните деца платените училища са закрити.

Преди около година ЦК на Комунистическата партия и Държавният съвет одобриха наказанията за ръководни кадри, чиито социален рейтинг пада. От 2020 година се публикуват „черни списъци“ на провинилите се чиновници. Подкрепена е уникална шанхайска инициатива. Абонатът набрал от мобилен или стационарен телефон „социален нарушител“ автоматично да бъде предупреждаван преди включване: „човекът на който се обаждате е в „черния списък“ в системата за социален кредит и не предизвиква пълно доверие“.

Но освен наказания има и поощрения. Високорейтинговите работници от партийния апарат се включват в специални програми за преподготовка на кадри, след което следва повишение. На ръководители и бизнесмени „отличници“ се предоставят изгодни кредити, преференции при търгове на държавно имущество, държавна подкрепа при сделки за внос или износ.

През 2018 година са установени 14 млн. нарушения на китайски граждани. Нарушенията на високопоставени чиновници, собственици и бизнесмени не влизат в това число. Последните най-често просрочват кредити, или става дума за измамна реклама, незаконна улична търговия, жестоко третиране на членове от семейството и роднини, нарушаване на правилата по местоживеене и други. В края на миналата година 17,5 млн. китайци поради понижен социален рейтинг не са могли да си купят самолетни билети, 5,5 млн. – билети за влак, 2 млн. не са могли да си пратят децата в престижни училища, а за 0,8 млн. е имало забрана за постъпване във висши учебни заведения. В „черните списъци“ фигурират 4 млн. юридически лица. Те имат забрана за държавни покупки, аукциони за земя, участие на фондовия пазар, сделки внос-износ.

За обикновенният народ също има „бонуси“ при добър „социален рейтинг“. Намаление до 25% на билети за самолети и скоростни влакове, включване на високоскоростен интернет (за нарушителите интернетът е бавен). Банкови кредити с намален с 1/3 официален кредитен процент, компенсиран от държавата, предимство на конкурсите за най-добрите работни места, безплатно повишаване на квалификацията и редица други.

Пример за това как действа Системата и се формира социалният рейтинг: Ако китаецът е взел под наем жилище в един район на града, а е отишъл да живее при своята приятелка в друг и не е съобщил навреме на властите, нарушителят се лишава от точки. Ако доброволен информатор в лицето на бдителен съсед, приятел или родственик съобщи за нарушителя, то той получава повишаване на социалния рейтинг. Подобни наблюдателни индивиди в Китай не се наричат доносници, а съзнателни граждани. 

Алгоритъмът за поставяне на оценки на гражданите се базира върху обработката на Big data на „оцифрованото“ поведение на китайското население. От 2014 г. е въведена в експлоатация система за оценяване на гражданите. „Системата за социален контрол“ събира данни за всички сърфиращи в интернет китайци и темите и коментарите, които правят. Най-добрата оценка в системата за социален рейтинг е максимум 1000 точки, която кореспондира на високо доверие и добро поведение. Лошо отношение към децата отнема 50 точки. Всяка критика или клевета за комунистическата партия в социалните мрежи води до отнемане на 100 точки. До загуба на точки води лошо паркирано колело, пушене в публичното пространство или невъзпитаното поведение.

Системите за видеонаблюдение комбинирани с изкуствен интелект имат изумителни способности. Населението се контролира тотално с помощта на видеокамери. Още от 2015 г. китайското Министерство на обществената сигурност внедрява в експлоатация в Поднебесната глобална система за видеоразпознаване на гражданите. И не само чрез лицево разпознаване. В момента китайската милиция експериментира технология за разпознаване на хора по тяхната походка. Програмата е разработена от китайската компания Watrix. Тя идентифицира човека на разстояние 50 метра, даже при закрито лице или ако стои с гръб към камерата. През 2019 г. западни журналисти са наблюдавали показни експерименти в градовете Харбин, Шанхай и Шенчжен. Те са станали свидетели за какво време милицията ги разпознава и локализира на оживена улица. Западните журналисти, които са живели не по-малко от една година в Китай, са опознати за 34 секунди. Тези, които са били в страната не повече от седмица, са установени за малко повече от една минута. Важно е да се подчертае, че западните граждани са идентифицирани със своите имена, фамилии, номер на чуждия паспорт, страната на постоянно гражданство и основното местопребиваване в Китай.

През март 2019 г. в училище №11 в град Хангджоу, източен Китай, е въведена в експлоатация система за лицево разпознаване (face control) за контрол на учениците по време на учебния процес. Всеки 30 секунди три камери разположени в началото на залата сканират лицата на обучаваните, за да установят емоционалното състояние на всеки един индивид (изненада, тъга, антипатия, радост, безразличие...). Камерите записват и действията на учениците. Дали четат, дали слушат, дали пишат, дали се подпират на чина и други. Интелигентната система предупреждава преподавателя в реално време дали някой от учениците е разсеян.

Китай разработва проекти за четене на човешкия мозък. Целта е да се детектират емоционалните състояния на работниците в дадена производствена верига, на военните и на управляващите свръхскоростни влакове. Чрез система за емоционален контрол и безжичните датчици монтирани в работните каски ще се осъществява постоянен мониторинг на мозъчните вълни на работници и служители. Така ще се контролира в реално време нивото на стрес на работещите и ще се оптимизират почивките по време на работния процес. Така се постига максимална производителност на труда.         

През 2022 година в системата за видеонаблюдение в Китай ще бъдат въведени в редовна експлоатация 600 млн. камери. Дадена личност ще бъде опознавана в рамките на 3 секунди. В този контингент се включват всички жители на Китай и чуждестранните граждани, които пребивават на китайска територия.

Китай от години има огромни проблеми в Синдзян-уйгурския автономен район, в който живеят над 10 млн. уйгури-мюсюлмани. Местната милиция се бори срещу престъпността и ислямския тероризъм, които са сериозна пречка за нормалното развитие на региона. Първите терористични актове в Синдзян-уйгурския автономен район започват в началото на 90-те на миналия век, когато местни ислямисти започват да се завръщат с оръжие от Афганистан. Следва дълъг период на кървав хаос, безредици, взривове, убийства на държавни служители, милиционери. В началото на 2009 г. в град Урумчи, административен център на Синдзян-уйгурския автономен регион, възникват големи безредици. Уйгурите нападат етническите китайци (хан). Най-кървава е 2014 година. От взривовете на пазара в Урумчи загиват 35 човека, ранени са 94. При нападение на гарата в Кунмин са убити 29 човека, над 130 са ранени. Това е причина новата система за видеонаблюдение на китайските сили за сигурност да започне най-напред да се въвежда през 2016 г. в Синдзян-уйгурския автономен район. За борба с тероризма е пусната в експлоатация мащабна система за видеонаблюдение. Технологичното видеосъоръжение въоръжено с изкуствен интелект оповестява милицията, ако местните жители се отклонят на повече от 300 метра от „зоните за сигурност“, които включват дом, работа, маршутите между тях, пазара и близко разположените магазини. При нарушение милицията има право да задържи човека или да разпита негови роднини. 

Въобще милиционерските видеокамери фиксират и предават в диспечерските видеоцентрове дребната битова информация като сбивания, дребни кражби, нарушаване на уличната търговия, пияно състояние на публични места и други подобни.

Държавното и партийно ръководство на Китай счита, че „Системата за социално доверие“ е основен инструмент за постигането на китайската мечта, която се гради днес в Поднебесната и е базирана върху китайските традиции, големите база данни и изкуствения интелект.  

Преди една година откритото общество рухна. Малкото екзотично зверче панголин, приличащо на мравоед, броненосец или на оживяла шишарка, с помощта на обаятелните летящи прилепи, само за няколко месеца срути създадената от цялото човечество глобална система. Китай вече частично е стъпил в новия „цифров“ свят, европейци и американци го следват...руснаци и те.