Докато вървят спорове дали е редно магистратските организации да получават финансиране от чуждестранни източници като фондация „Америка за България“, близки до нея кадри се предлагат за висши ръководни постове в уж независими институции, чиято дейност е от голямо обществено значение.

В петък в новинарските сайтове се прокрадна една новина, която не направи впечатление извън специализираните среди:  председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Карина Караиванова е внесла в Народното събрание две предложения за свои заместници. Това са Румен Соколов и Йордан Чомпалов. Соколов е бивш журналист от в. „Капитал“, бил е в управлението на медийната група „Инвестор. БГ“ и служител на Българската фондова борса като експерт по комуникации и управител на нейно дружество. Ако бъде утвърден, той ще отговаря за надзора на инвестиционната дейност в КФН. За адвокат Чомпалов е предвиден ресорът „осигурителен надзор“, който наблюдава и коригира дейността на пенсионните фондове. Според Караиванова, той познава „детайлите на процесите в сферата на капиталовите пазари, което би имало ползва върху надзора на инвестиционната дейност и възможностите за инвестиции на пенсионноосигурителните дружества“.

Любопитно е, че от кадровата справка на Чомпалов е пропуснат един многозначителен факт, при това не става дума за отдавна отминал момент. Съвсем доскоро юристът е бил член Съвета на директорите на борсово търгуваното дружество „И Ар Джи Капитал - 3“ АДСИЦ. На 03.07.2017 г. извънредно се свиква общо събрание на компанията с единствена точка в дневния ред – освобождаване на Йордан Чомпалов от Съвета на директорите.

Дали има връзка между двете събития, всеки може сам да си направи изводи, но е факт, че това става броени дни преди името му да изскочи като предложение за заместник-председател на КФН, отговарящ за осигурителния надзор. А с какво толкова е интересна компанията „И Ар Джи Капитал- 3“ АДСИЦ личи от това кои са дошли на Общото събрание на акционерите във въпросния ден. Това са: Фондация „Америка за България“, която е основен акционер, Универсален пенсионен фонд и Доброволен пенсионен фонд „Доверие“ и Българо-Американската кредитна банка, която се управлява от Цветелина Бориславова.

Както a-specto.bg писа „И Ар Джи Капитал-3“ АДСИЦ е основана през 2006 г. като странно съдружие между „Америка за България“ и „Доверие“, която е една от най-големите частни пенсионни компании (съвсем доскоро българските граждани бяха законово задължени да внасят част от вноските си в т.нар. „втори стълб“ на  пенсионно-осигурителната система). Предметът на дейност на дружеството е „набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), покупка на правото на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или продажбата им, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с осъществяването на посочените по-горе дейности“. В този контекст може да възникне основателно съмнение дали Йордан Чомпалов е кадър на „Америка за България“ след като е назначен в Съвета на директорите от Общото събрание на акционерите, в което фондацията доминира. А, може би,  просто е добър професионалист и затова е получил мандат от акционерите? Нека погледнем финансовите резултати на дружеството за последните години:

хил. лв

2016

2015

2014

2013

Приходи

107

108

- 2,521

3,178

Разходи

853

2,684

1,409

4,018

Финансов резултат

- 746

- 2,576

- 3,930

- 840

И за човек, който не е специалист по финанси е видно, че дружеството не се управлява добре - загубата е осем пъти по-висока от реализираните приходи за 2016 г. Тук единствения професионален успех, който може да посочим за Чомпалов и компания е, че са успели да убедят пенсионните фондове да стоят в тази губеща инвестиция. Разбира се, за сметка на осигурените в тях.

Интересно е дали тези факти ще бъдат оповестени при изслушването на кандидата в Народното събрание и дали той е готов да отговори на въпроси, свързани с тях? Като например – дали ако стане зам.-председател на КФН ще толерира такива губещи инвестиции на пенсионните фондове? И дали няма да попада в конфликт на интереси, след като акционери при бившия му работодател са и големи пенсионни фондове?